Thaise Massage Berchem  thumbnail

Thaise Massage Berchem

Published Aug 31, 23
10 min read

Wel wordt het effect van ontspanning geaccepteerd in westerse literatuur. De in het oosten vanouds gehanteerde terminologie sluit aan op concepten van balans van energie en energiebanen in het lichaam en maakt o. a. gebruik van termen als levenskracht (chi, ki) en benoemt de situatie van de cliënt in termen als water, hout, vuur, aarde, metaal, en ook termen als energiebanen, meridianen.

Binnen de Chinese en Japanse praktijk zijn al die velden meetbaar, bereikbaar en beïnvloedbaar, o. a. via tast en drukpunten. Deze inzichten en behandelingen zijn effectief en de behandeling is efficiënt gebleken, en zo is eeuwenoude, puur oosterse heelkundige kennis vastgelegd in een eigen systeem. Het vormt nu een levend onderdeel van complementaire en alternatieve geneeskunst.

Het afstuderen bij een meester en het volgen van bijscholing bij een meester zijn noodzakelijk. In Nederland en België zijn deze beroepsaanduidingen aan het veld overgelaten, dus niet bij wet geregeld. 15 Wel bestaan er in Nederland vier beroepsverenigingen - een situatie vergelijkbaar met de beroepsgroep van architecten, waar BNA een lidmaatschap aanduidt en dus een gegarandeerd opleidingsniveau en kwaliteitsniveau.

Zaken worden door het beroepsveld zelf geregeld, waardoor er momenteel vier beroepsverenigingen zijn. Ziektekostenverzekeraars onderzoeken welke verenigingen (en hun leden) goede kwaliteitsgaranties bieden en vergoeden dan behandelingen voor hun cliënten. De effectiviteit van acupunctuur is o. a. onderzocht en aangetoond in landen in Azië: China, Australië, Nieuw-Zeeland en ook in de USA.

Masseur (m/v) en cliënt zijn voor circa een uur of langer verenigd in een ontmoeting, een tactiele Dans van Leven en Zijn. Holistische massage richt zich op welzijn van de cliënt in brede zin van het woord, en maakt gebruik van termen als energie, bezieling. De ziel is ongrijpbaar, een geloofsartikel; met de ziel wordt, zo men wil, het innerste zelf aangeduid; ook mag de ziel gezien worden als de individuele poëtische uitdrukking van het onkenbare raadsel van ons bestaan.

Een geslaagde holistische sessie omvat in het beste geval een indrukwekkende ontmoeting tussen cliënt en masseur. De cliënt wordt lichamelijk aangeraakt en ook op een ander niveau geraakt; dat is een gewenste kernkwaliteit. Ook hier treffen we bij de bovenstaande sportmassage opgenoemde voordelen van lichaamsmassage, maar dan bereikt via een andere route, met over het algemeen met rustige of zelfs trage bewegingen (maar niet noodzakelijke zachte of lichte druk).

Een holistische sessie begint daarom meestal met een kort gesprek bij een kopje thee. In Nederland is de beroepsaanduiding holistisch masseur vrij te gebruiken, en dus niet bij wet geregeld. De term energie wordt door holistische masseurs wel gebruikt in de zin van het voelen en ervaren van natuurlijke energie en uitstraling, zoals die o.

De erotische massage schenkt de klant de luxe van bestelling en keuzevrijheid a la carte: zonder angst kan de cliënt heel precies de eigen wensen, verlangens en grenzen aangeven tijdens het voorgesprek. De cliënt mag er ook voor kiezen open te staan voor een nieuwe, nog onbekende ervaring en zal dan de grenzen van wat wel en niet OK is op het moment gaandeweg aangeven tijdens de massage.

Anders dan buitenstaanders misschien zullen denken is eros-massage niet primair gericht op aanraking van het geslachtsdeel, of op seksuele opwinding en orgasme. Genitale aanrakingen kunnen wel of niet op het menu staan en geschieden altijd in goed onderling overleg, in tune met de eigen aard, wensen ervaring, grenzen en inzichten van beide partijen.

Een goede klik of energie tussen cliënt en erosmasseur- of masseuse is uiteraard altijd nodig, omdat het gaat om geven en nemen, en om een ontmoeting van zeer intieme aard. Voor de goede orde: seks en orale seks valt volgens veel erotische masseurs in Nederland buiten het bereik van erotische massage.

Erotische massage wordt in dit artikel door de auteur als volgt ingeschaald: Afb. 5. Erotische massage. X as: zeer laag voor maatschappelijke acceptatie Y as: zeer laagvoor garagebeurt Z as: laag, middel tot hoog punten voor transcendentie (vliegen van de ziel). 18 6) Tantrische massage De term Tantra heeft zijn oorsprong in India, en richt zich op het beheersen, vermeerderen en genieten van seksuele stromen van energie in het lichaam van man en vrouw.

Tantra en tantra-massage betreft een verdieping van de ontmoeting tussen masseur en cliënt en is daarom ook verwant aan holistische massage. In het beste geval is sprake van een diep, overdadig en ontroerend gevoel van verbinding. Een in Tantra veel gebruikte term is verlangen en verlangen naar het verlangen. 17 De vijf zintuigen van de mens worden uitgenodigd gevoeliger te worden.

a. meditatie- en ademoefeningen. - Blauwe tantra is meer yin, wat lichamelijker, maar nog voorzichtig en terughoudend. - Rode tantra is meer yang, kan bloot worden toegepast en werkt soms ook met aanraking van geslachtsdelen, waarbij een orgasme van de vrouw is toegestaan. Een orgasme van de man mag wel van binnen plaatsvinden, maar een zaadlozing wordt afgeraden.

Daartegenover: een schaduwrijke set wolken toont de meer gecompliceerde en stekelige velden als durven, taboe, monogamie, vreemdgaan, jaloezie, kwetsbaarheid, oude pijn en nieuwe pijn, gewond raken in lichaam en ziel. Want in seks word je open en dus kwetsbaar. Seksueel is een term die bij ons in het Westen op grondniveau verwijst naar voortplantingsdrift en sekse (gender) en de eigen beleving van de mannelijke of vrouwelijke geslachtsdelen, terwijl de term Eros meer op het metaniveau wijst, de goddelijke en gevaarlijke, bewitching, de gekmakende inblazing door de mysterieuze Griekse god Eros in vrouwen en mannen.

Het gaat om de eerder genoemde functie van reparatie, de garagebeurt, niet om heerlijkheid, hoewel genot en heerlijkheid wel bijproducten mogen zijn ; in intentie en praktijk behoort de gehele massage neutraal en a-seksueel te zijn in de geest van de masseur (m/v). Een goede reden voor a-seksualiteit is, dat de partijen (gever en ontvanger) ongelijk zijn in kennis en kunde over wat voor effect aanraking kan veroorzaken.

Een problematisch gebied blijft de aanraking in de streek van de liezen en geslacht. Sportmasseurs moeten zich bij klachten soms om technische redenen met de lies bezig te houden. Soms is er ook pijn in of bij het geslachtsdeel zelf. En dan kan het lichaam op automaat met opwinding reageren, met een erektie, nat worden, etc.

Een stijve is te verwachten bij het aanraken van de huid en gebieden vlak bij het geslacht (buik, heupen, liezen, bilstreek). Een erectie die opkomt bij een man wordt zelfs in het vrijgevochten Nederland maar ook in andere landen ervaren als een ongemakkelijk probleem bij sportmassage en Zweedse massage. 21 Voor de vrouw is de ervaren problematiek en het mijnenveld meestal groter, en de gevarenzone strekt zich uit van de streek vanaf de borsten tot de buik, heupen, liezen en bilstreek.

Associatie: Kruidje-roer-mij-niet. Het officieel aangehouden a-seksuele karakter van sportmassage heeft zijn prijs. Masseurs raken de naakte huid aan van mannen en vrouwen. In een aantal gevallen komt eros toch om de hoek kijken en zullen erotische gevoelens kunnen bovenkomen bij een van de partijen of tegelijk bij beide partijen. Een aantal mannelijke en vrouwelijke sportmasseurs / Zweedse masseurs heeft het vak uiteindelijk opgegeven omdat er door sommige klanten bij herhaling wordt aangedrongen op aanraking van het geslachtsdeel - met name door mannen - zodat de massage een eenzijdige seksuele dienstverlening dreigt te worden door de masseur (m/v).

Ook hier, bij deze opkomende opwinding op de massagetafel, opent zich een 21 Ter vergelijking: In veel staten van de USA bestaat overigens strenge wetgeving over het gebruiken van veel afdekhanddoeken en het ontwijken van de mannenborst/tepel in de massage. 22 Vele mondelinge mededelingen aan auteur, vanaf 2003. 24 potentieel mijnenveld van opdracht, bestelling, intentie, vervoering en seksuele opwinding.

Per definitie worden er geen seksuele diensten verleend. Na afloop van de massage kan de masseur eventueel benoemen wat gebeurd is. De omgekeerde wereld bestaat echter ook op de massagetafel. Er zijn masseurs en masseuses die een specifiek lichaam van een (sport)man aantrekkelijk vinden en met die al of niet beroemde sportman uit zichzelf wel erg spannende dingen willen doen.

Daar werd dan later door de mannen in kwestie bij een biertje aan de bar grijnzend en ook met verbazing over gesproken. 23 Een ander geval van een massage, uitgevoerd in een privé huis in Zuid-Afrika, in 2008, werd een masseuse die een vaste mannelijke klant masseerde, ongewild zo meegesleept door de vervoering van haar urenlange aanraking op het lijf van deze man, dat zij ten slotte overging tot het kussen en daarna het geslacht van de man in de mond nam.

24 In Engeland bestelde een andere mannelijke klant een lichaamsmassage bij een schoonheidssalon en kreeg onverwacht een blowjob terwijl hij alleen een lichaamsmassage besteld had. 25 In een spa in een vijfsterrenhotel in Kaapstad vertelde een masseuse dit aan de auteur: Van alle massageklanten zijn acht op de tien netjes.

25 meestal voor eerst een waarschuwing te geven en anders weg te lopen. Aan de balie wordt meestal op het oog een inschatting gemaakt. Een potentieel vervelende klant krijgt direct een wat oudere en wat minder aantrekkelijke masseuse! 1c. Ervaringen van cliënten met sportmassage en Zweedse massage. Voor de meeste mensen die in Nederland een massage gaan halen, zijn sportmassage en Zweedse massage de populairste huis-tuin-en-keukenvariant.

Verreweg de meeste vrouwen en mannen beleven deze massages op een neutrale manier. Echter. De ontvanger is naakt of bijna naakt en wordt langdurig aangeraakt. Dat kan een situatie zijn waarin de cliënt zich kwetsbaar voelt. Of daarentegen seksueel geprikkeld wordt, want de seksuele respons-curve van een gezonde doorsnee man is bij een prikkeling vaak snel, ongecompliceerd, primair en primitief.

Associaties: Man de jager. All men are pigs, zo heet het. Het vrijkomen van feel-good hormonen zal bij sportmassage gering gebeuren en bij Zweedse massage wellicht iets meer. Een meerderheid van heteromannen zal er op de massagetafel geen grote problemen mee hebben als een aantrekkelijke masseuse buiten de initiële bestelling van sportmassage of Zweedse massage om wat meer seksueel gerichte handelingen verricht aan het einde van de massagesessie.

Er zijn vrouwen die op de massagetafel, tijdens een sportmassage of Zweedse massage, een groeiende golf van Eros beleven, zich laten verrassen, meeslepen en daar op dat moment, mogelijk met een verlaagd neocortex-bewustzijn ja zeggen. Die opwinding kan ook ongewild en als vanzelf opkomen. De masseur (m/v) kan twee wegen bewandelen: uit zichzelf terughoudend en neutraal blijven (dat is de aanvaarde best practice) of daarentegen min of meer meegaan in die stroom en buiten de aanvaarde code om stimulerend en stout gaan handelen.

Wat verboden is, is echter heel spannend. Dus gebeurt er in de beslotenheid soms wel iets. Casus: In een grote Amsterdamse onderwijsinstelling wordt stoelmassage gegeven aan leraren en andere stafleden. Een van de masseurs is een mooie, welgebouwde, donkere, uit Suriname afkomstige man. Vrouwelijke leraren hebben achteraf aan elkaar toegegeven dat hij zo lekker en opwindend is dat ze hem meermalen hun lichaam hebben aangeboden.

Zij geeft validatie, of de masseur ervaart haar validatie. En daarna, misschien pas na enkele uren of dagen, kan zij twijfels krijgen. Boos of verontwaardigd worden en genoegdoening eisen. Een klacht terzake kan bij de masseur worden neergelegd, maar ook wel uit wraak een verdieping hoger, bij een collega-masseur, een salon of bij een beroepsorganisatie of klachtencommissie.

27 Belevingen op de massagetafel op de grens van seksualiteit worden vaak onder de pet gehouden door masseur en cliënt. Er zijn op dit thema wel veel verhalen te vinden in de rubriek 26 Volgens mijn bron (vrouw, ca. 35 jaar, gesproken in december 2010) heeft deze stoelmasseur terughoudend gereageerd op die aanbiedingen.

27 Erotische verhalen op Internet en in drukwerk. In hoeverre die teruggaan op ware gebeurtenissen is moeilijk na te gaan. Eros is krachtig en kent vele sluipwegen. Fig. 8. Handen in vol contact met de rug van de cliënt. In sportmassage en medische massage vormen handen de extensie van het verstand; in holistische massage zijn handen echter extensies van het hart.

Latest Posts

Kinesist Edegem

Published Jun 15, 24
4 min read

Kinesist Lovenjoel

Published Jun 15, 24
7 min read

Thai Buri Massage

Published Jun 12, 24
7 min read